Notis Dari Setiausaha Agung Berkenaan Dengan Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14

KENYATAAN DARIPADA SETIAUSAHA AGUNG KDCA

 

Kepada:

Semua Pengerusi Cawangan KDCA

Semua Pengerusi Ahli Sekumpulan KDCA

Semua Pengerusi Penyelaras Ahli Bebas (Unattached Member) KDCA

Semua Pengerusi Badan Penyelaras Daerah KDCA

Semua Ahli Jawatankuasa Pusat KDCA

Dimaklumkan bahawa Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14 yag akan diadakan seperti ketetapan yang berikut:-

Tarikh:  3hb-4hb November 2018

Tempat: Dewan Hongkod Koisaan, Penampang.

Masa: 8.00am - 5.00pm

Perhubungan: Zandi Munam Charles & Zandi Maureen Sharon Inoh

Telefon: 088-713696 / 713337                Fax: 088-713350

Dengan ini, bersama-sama dikemukakan laporan seperti berikut untuk rujukan dan simpanan pihak tuan/puan.:-

  1. Agenda Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14
  2. Minit Mesyuarat Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-13
  3. Laporan Setiausaha Agung
  4. Penyata Kewangan KDCA yang telah diaudit bagi tahun 2015, 2016 dan 2017
  5. Usul-usul yang akan dibentangkan pada Persidangan Perwakilan Tiga-Tahunan KDCA Ke-14

 
Back